Klia

Det blev alltid värre på vintern. De surrande elementen skickade ut sin konstgjorda värme och fick materialet i huset att reagera. Golv, väggar, tak spydde ut sin gift rakt på Gudrun. Den omslöt henne, osynlig men allestädes närvarande. Hon kände det i hela sin kropp, i varenda fiber från tårna