Syjuntan

Det knarrade i dörren till församlingshuset innan den gick igen med en smäll. Kvinnorna visste vem det var som kom redan innan han sagt något eller syntes. De tystnade och såg mot dörröppningen. ”Mycket snack och liten verkstad”, sa Björn och stampade av sig snön från skorna. ”Ni gör inte

Klia

Det blev alltid värre på vintern. De surrande elementen skickade ut sin konstgjorda värme och fick materialet i huset att reagera. Golv, väggar, tak spydde ut sin gift rakt på Gudrun. Den omslöt henne, osynlig men allestädes närvarande. Hon kände det i hela sin kropp, i varenda fiber från tårna