Albert

Husen sträckte sig upp mot den ovanligt blå himlen. Betong och stål, nedsmutsad av åratal med regn, och dessförinnan, in en tid få längre mindes, av avgaser. Tutande och brummande fordon som pluggat igen stadens artärer var nu ersatta av myllrande människor till fots, med eller utan lastade kärror. Alla